OK鏡 角膜矯形術 Orthok

夜晚瞓覺戴Con 減近視,真係OK ?

晚間角膜矯形鏡 (俗稱OK鏡) 係一種非手術矯正近視嘅方法,配戴者只需每晚瞓覺嘅時候戴著對硬性高透氣嘅OK鏡,白天就可以享受一個無眼鏡狀態下,清晰嘅視力。不過有利當然都有弊,主要嘅唔好處就係OK鏡唔係一個永久矯視嘅方法,配戴者需要每晚戴上OK鏡先可以有矯視嘅效果,仲有因為每年都需要更換鏡片,配戴成本會較高,不過佢仍然有一定嘅市場。綜合筆者十年執業嘅經驗,對OK鏡有需求大致係以下三類人仕,內文就會講吓點解 (想了解更多有關OK鏡嘅優點、缺點和其他資訊,可瀏覽此網頁 ):

1) 唔適合或唔想冒風險做激光矯視手術嘅成年人

激光矯視手術唔係每個人都適合做,有啲情況例如角膜太薄或疑似錐形角膜,眼科醫生係唔會冒風險去做手術的,因為可能會有令到視力永久受損嘅併發症出現。所以有時會遇到啲做唔到激光矯視,又好唔想戴Con 或眼鏡嘅人客(女仕為主),搵我哋配OK鏡。亦有啲較淺度數嘅成年人,因為工作需要戴唔到Con 或眼鏡,但又因為覺得自己度數淺唔想冒風險去做手術,而決定配OK鏡。至於度數較深嘅成年人就未必會選擇OK鏡,因為OK鏡大概可以處理到550度近視和150度散光,此外度數較深嘅成年人做激光矯視手術嘅回報風險比亦較高,所以佢哋大部分都會選擇去做手術了。

2) 近視深得好快嘅小朋友

已有好多科研證實戴OK鏡係有效減慢兒童近視加深嘅速度,相比配戴近視鏡片,戴 OK鏡每年大概能減慢50%嘅近視升幅。由於香港好多小朋友好細個就開始近視,仲要深得好快,有唔少家長想減慢小朋友近視加深嘅速度而為佢哋配戴OK鏡。(更多有關兒童近視控制的資訊可參考此網誌)

3) 唔想自己小朋友戴眼鏡嘅家長

有啲小朋友經常要做運動或者要表演,為咗方便或者唔想戴眼鏡影響外觀,家長都會幫佢哋嘅小朋友配OK鏡,等佢地係白天嘅時候唔使戴眼鏡都有清?嘅視力。

希望以上資訊可以俾有意配OK鏡嘅成年人或家長更多實用嘅資料,了解自己是否合適配OK鏡。我哋視光中心99% 配OK鏡嘅個案都係用美國製造和已獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 認證,名為Corneal Refractive Therapy (CRT) 的鏡片,因為佢有相當高的穩定性和能製造較大的度數治療區域。有意了解更多本中心OK鏡嘅資訊,歡迎隨時PM我哋啦!

陳家豪, Paco
註冊視光師 (第I部份)

Scroll to top